Reklamacje, polityka zwrotów

Polityka zwrotów i reklamacje

Szczegółowe uregulowania dotyczące odstąpienia od umowy oraz reklamacji w sklepie internetowym znajdują się w Regulaminie.

 

1. Zwroty

Od umowy możesz odstąpić w terminie 14 dni.

Od umowy możesz odstąpić, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy, które może zostać wysłane na przykład drogą elektroniczną na adres: sztuka@trzymanufaktury.pl albo pisemnie na adres: Dobra Wola 140a, 05-192 Cieksyn.

W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy wszystkie otrzymane płatności. Zwrotu płatności dokonamy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

Zwracany towar musi być w stanie niezmienionym, musi posiadać oryginalne etykiety, nie może być uszkodzony oraz nie może nosić jakichkolwiek śladów użytkowania. Koszt wysyłki zwrotu towaru pokrywa kupujący.

Zwracany produkt należy odesłać niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym zostało złożone oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli produkt zostanie odesłany na adres: Dobra Wola 140a,
05-192 Cieksyn.

Jednakże prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi między innymi w odniesieniu do umowy:

  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

(Podstawa prawna – art. 38 Ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. z 2019 r. poz. 134, 730, 1495)

 

2. Reklamacje

W przypadku gdy zakupiony posiada wady, masz prawo reklamować go w oparciu o rękojmię.

Reklamację możesz złożyć pisemnie na adres: Dobra Wola 140a, 05-192 Cieksyn
lub w formie elektronicznej na adres email: sztuka@trzymanufaktury.pl.

Reklamowany towar należy wysłać na adres: Dobra Wola 140a, 05-192 Cieksyn.

W związku z wadą możesz zażądać:
– wymiany rzeczy na wolną od wad,
– usunięcia wady
– obniżenia ceny,
– odstąpienia od umowy w przypadku wady istotnej.

Za sprzedany produkt odpowiadamy, jeżeli wada stwierdzona zostanie przed upływem 2 lat od momentu wydania produktu.

Ustosunkowanie się do reklamacji nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

Klienci będący konsumentami mogą skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym również z platformy ODR, za pośrednictwem której konsumenci mogą składać skargi.

Platforma jest dostępna pod adresem internetowym: www.ec.europa.eu/consumers/odr.